Ideje za darilo

NAGRADNA IGRA – LESENE SVEČE

Sodelujte v nagradni igri in osvojite kupon za 5 (pet) lesenih sveč po vaši izbiri objavljenih na:
www.lesene-svece.com oziroma za redne stranke na
www.lepa-darila.si/lesene-svece 
SPLOŠNI POGOJI
(1) Organizator nagradne igre je Prefekt d.o.o. (v nadaljevanju organizator)
(2) So-organizatorji nagradne igre so: www.lesene-svece.com in www.lepa-darila.si
(3) Podari se nagrada 5 x kupon za brezplačno leseno svečo 

POGOJI SODELOVANJA
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe.
(2) K nagradni igri lahko pristopijo vsi ki v času od 12.10.2020 do 26.10.2020 opravijo vse korake.
(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci Prefekt d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.
PRAVILA NAGRADNE IGRE
(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in Facebook Profilu.
(2) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
(3) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
(4) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator podelil nagradno nekomu drugemu.

NAGRDA
(1) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani www.lepa-darila.si in www.lesene-svece.com in našem Facebooku, kjer nagradna igra tudi poteka.
(2) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD
(1) Za izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem skrbi organizator.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo v ponedeljek , 26. oktobra ob 10.00 uri.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj Facebook profil
(2) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
PREVZEM NAGRAD
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator našega Facebooka.
(2) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
(1) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebooku.
(2) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: podpora@lepa-darila.si